13.10.2017 - Церемонија на свечена промена на државното знамe