21.10.02017 - Генерално собрание на Европскиот совет на инженерски комори