10.11.2017 - Церемонија на свечена промена на државното знаме