26.12.2017 - Годишно обраќање на претседателот Иванов во Собранието