01.01.2016-Посета на припадниците на АРМ распоредени на јужната граница