22.01.2016-Прием за членовите на дипломатскиот кор во Битола