24.01.2016-Средба со граѓани во Народната канцеларија во Битола