04.02.2016-„Самит за поддршка на Сирија и регионот“ во Лондон