06.02.2016-„Дијалог помеѓу цивилизациите Патот пред нас