10.03.2016-Учество на 4. Глобален Баку форум во Азербејџан