11.03.2016-Баку, Почесен докторат за претседателот Иванов