17.03.2016-Конститутивна седница - 1100 години од смртта на Св. Климент