02.04.2016-Вила Водно во сино – поддршка на лицата со аутизам