12.04.2016-Трилатерална средба со претседателите на Словенија и на Хрватска