06.05.2016-Прием на Студенти по индустриско инженерство и менаџмент