19.05.2016-Прием по повод 10 години од независноста на Црна Гора