23.05.2016-Специјална сесија посветена на жените и децата во регионите зафатени со криза