28.05.2016-Учество на „Брдо-Бриони Процес“ и „Самит 100“ во Сараево