22.06.2016-Отворање на Центар за аутизам на Здружението „Во мојот свет“