01.07.2016-Средба со морнаричкиот капетан Горазд Бартол