11.07.2016-Средба со организаторите и уметниците од „Охридско лето“