29.07.2016 - Предавање акредитиви, Обединети Арапски Емирати и НР Бангладеш