20.08.2016 - Средба со учесниците на Школата за млади лидери