25.08.2016 - Средба со шефовите на ДКП-а во странство