11.09.2016-Татковинска прослава по повод канонизацијата на Мајка Тереза