13.09.2016 - Средба со г. Рудолф Шустер, поранешен претседател на Словачка