19.09.2016 - Состанок на високо ниво на ОН за бегалци и мигранти