19.09.2016 - Средбa со претседателот на Европскиот совет, г. Донал Туск