28.09.2016 - Одбележување на Меѓународниот ден на Бошњаците