12.10.2016-Средба со Мартин Стропницки, министер за одбрана на Чешката