14.10.2016 - Церемонија на свечено менување на државното знаме