20.10.2016 - Средба со претставници на Националниот сојуз на слепи