27.10.2016 Прием по повод 93-годишнината од основањето на Република Турција