12.11.2016 - Концерт на Ансамблот на народни игри и песни „Танец“