18.11.2016-Посета на Македонската академија на науки и уметности