21.11.2016-„Почесен доктор на науки“ на Бугарската академија на науките