03.12.2016 Конференција „Предизвици и можности за младите денес“