Mr. Biljana Micevska-Josifovska

Mr. Biljana Micevska-Josifovska

Shefe protokolli

e-mail: [email protected] 

telefon: +389 75 222 999

Biografia

Mr. Biljana Micevska-Josifovska iu bashkëngjit Kabinetit të Presidentit pas përvojës së punës në Ministrinë e Drejtësisë ku ka punuar si shefe e Kabinetit të ministres dr. Renata Deskoska.

Ka diplomuar në Institutin për Studime Politike në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë”, kurse ka magjistruar në degën e Studimeve Evropiane për Integrim dhe Komunikim mbi temën “Standarde evropiane dhe përgjegjësia për shpifje dhe fyerje në Republikën e Maqedonisë”, në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup. 

Para angazhimit në Ministrinë e Drejtësisë ka punuar në kabinetet e presidentëve të mëparshëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Branko Cërvenkovski dhe dr. Gjorgje Ivanov.

Ka marrë pjesë në komitetin e punës të nivelit teknik për integrimet në NATO dhe ekipin negociues për integrime në BE – Kapitulli 23.

Micevska-Joifovska është ligjërues ad hok në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”.

Flet rrjedhshëm anglisht dhe gjermanisht.