Elena Stavrovska-Sevrievska

Këshilltare për marrëdhëniet me publikun

e-mail: [email protected]

telefon: +389 2 3253 112

Biografia

Elena Stavrovska-Sevrievska iu bashkëngjit Kabinetit të Presidentit pas më tepër se një dekade përvojë si gazetare në televizion dhe disa vjet përvojë në fushën e marrëdhënieve me publikun.

Si gazetare, ka ndjekur evenimente në vend dhe jashtë vendit dhe ka informuar për evenimente kyçe nga historia e re në vend.

Si këshilltare për marrëdhënie me publikun ka punuar në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku ka bashkëpunuar me mediat dhe ka punuar mbi zmadhimin e transparencës së institucioneve publike dhe shtetërore.

Ka kaluar disa trajnime për transparencë, marrëdhënie me publikun në institucionet shtetërore dhe publike, si dhe trajnime mbi llojet e komunikimit nëpërmjet mediave digjitale.

Ka diplomuar në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodij” në Shkup, në degën e gazetarisë.