Mirënjohja “Urdhri i Republikës së Maqedonisë së Veriut” për Drejtorinë e doganave

21 Dhjetor 2022 | Fjalimet

Presidenti Stevo Pendarovski, sot në ceremoni solemne ia dha mirënjohjen “Urdhri i Republikës së Maqedonisë së Veriut” Drejtorisë së Doganave.

Mirënjohja “Urdhri i Republikës së Maqedonisë së Veriut” i jepet Drejtorisë së Doganave për kontributin fondamental në modernizimin dhe në zhvillimin e ekonomisë, duke i përfaqësuar dhe realizuar interesat financiare të shtetit dhe të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke dhënë kontribut të vyeshëm në zhvillimin dhe mbrojtjen e të gjithë shoqërisë.

E nderuar drejtoreshë e Drejtorisë së doganave,

të nderuar të ftuar,

miq të dashur,

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga pavarësia e shtetit tonë deri më sot, 30 vjet gjithsej, jep kontribut në sigurimin e stabilitetit dhe integritetit të sistemit financiar në shtet, por edhe në mbrojtjen dhe sigurinë kufijve tanë.  Që nga fillimi i saj, zhvillimin e vet e bazon në standardet ndërkombëtare, duke e përforcuar bashkëpunimin me administratat e tjera doganore në botë dhe me organizatat relevante ndërkombëtare, e fokusuar në proceset integruese dhe në përparimin e shtetit.

Dogana nëpër vite dëshmon se është partner i besueshëm i bashkësisë së biznesit, me pjesëmarrjen e vet në përforcimin e themeleve të një ekonomie me prosperitet dhe konkurrente. Nëpërmjet prioriteteve strategjike të veta për zhvillim të përhershëm dhe të qëndrueshëm, udhëheqja dhe të punësuar mbeten të përkushtuar mbi përparimin dhe modernizimin nëpërmjet mbindërtimeve të kapaciteteve.

Dogana luan një rol të rëndësishëm në përshpejtimin e procedurave dhe tregtisë ndërkufitare, kurse zbaton, njëkohësisht, masa dhe kontrolle efikase për mbrojtjen e shëndetit, sigurisë së qytetarëve dhe të shoqërisë në tërësi. Dogana i mbron interesat financiare të shtetit dhe sot siguron pagim efikas të pothuajse gjysmë së të hyrave në Buxhetin e shtetit.

Në fillim të vitit 2020, kur u ballafaquam të gjithë me pasigurinë e shkaktuar nga pandemia, Dogana dëshmoi një aftësi të jashtëzakonshme për përshtatjen e shpejtë dhe veprimin proaktiv në rrethanat e reja të ndodhura. Me zbatimin e një sërë masash intervenuese për zbutjen efikase të pasojave të krizës shëndetësore, me zbatim të mjeteve dhe mënyrave të reja të punës, u përshtat shpejt dhe siguroi rrjedhje pa pengesa ndërkufitare të mallrave. Duke u udhëhequr nga standardet dhe praktikat evropiane, Drejtoria e doganave dëshmon progres të qartë edhe në transformimin e vet digjital, duke zbatuar gjithmonë sisteme të përparuara teknologjike për automatizim dhe punë të tërësishme elektronike.

Të nderuar,

Drejtoria e doganave është fokusuar në ndërtimin e infrastrukturës sistematike, nacionale që duhet të sigurojë integrim me sistemet doganore të Bashkimit Evropian. Zhvillimi i sistemit të ri nacional me një sportel ku punon së bashku me institucionet e tjera shtetërore të përfshira në kalimin ndërkufitar të mallrave, do t’u mundësojë operatorëve ekonomikë qasje të vetme në realizimin e procedurave doganore dhe të jashtme-tregtare.

Bashkëpunimin rajonal të cilin Drejtoria e doganave e ndërton me vite, në vitet e fundit shënon temp të përforcuar. Tashmë janë vendosur korridore të gjelbra për qarkullim të prodhimeve të ndjeshme të cilët po funksionojnë me sukses në rajon, po zgjerohen edhe me BE-në. Këtë vit, Drejtoria e doganave, e nënshkroi e para në rajon Memorandumin për mirëkuptim për shkëmbim të të dhënave me Republikën e Greqisë dhe vendosi Korridor të gjelbër me vend anëtar të Bashkimit.

Aktivitetet në suazat e iniciativës Ballkani i Hapur, rezultuan me kontrolle me një qëndrim, të a.q. One stop shop në kalimin kufitar Tabanovcë me Republikën e Serbisë, kurse punohet për vendosjen e konceptit të njëjtë edhe me Republikën e Shqipërisë. Me realizimin e këtyre aktiviteteve, përveç efektit të përshpejtimit të qarkullimit të mallrave dhe kursimit në kohë dhe resurse për operatorët ekonomikë, Dogana kontribuon edhe në përmirësimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore në rajon.

Dua të theksoj sidomos rolin e nëpunësve doganorë në luftën kundër krimit si një nga sfidat kryesore të Drejtorisë së doganave në ndërtimin e shoqërisë së sigurt dhe të mbrojtur.   Në bashkëpunim me institucionet e tjera kompetente, vitet e fundit është vënë re zmadhimi i rasteve të zbulimit, sekuestrimit dhe parandalimit të përpjekjeve për tregti me mallra të palejuara.

Që nga fillimi i saj modest pas pavarësimit, Drejtoria e doganave u ngrit në një shërbim të përparuar teknologjik të qytetarëve, të bashkësisë afariste dhe shtetit në tërësi. Ajo sot është lidere për ndryshime në rajon, me përvetësim të vazhdueshëm të standardeve dhe praktikave më të larta evropiane në punën e vet.

Për këto arsye, për të gjitha arritjet në 30 vitet e kaluara Drejtorisë së doganave i japim Urdhrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ju faleminderit.

 

 

Категории

Categories

Kategori

Последни вести

Latest news

Lajmet e fundit

Urimi i Presidentit Pendarovski me rastin e Ramazan Bajramit

Urimi i Presidentit Pendarovski me rastin e Ramazan Bajramit

Presidenti Stevo Pendarovski, me rastin e festës së madhe myslimane Ramazan Bajram, u dërgoi urim qytetarëve të fesë islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kreut të Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetahu. I nderuar Reisul Ulema H....