Kontakt
Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa:

Vila “Vodno”
rr “Aco Karamanov”, 33A
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: 02 3253 124
E posta: [email protected]


Kontakt me Shërbimin e komunikimit
Biljana Radeva – udhëheqës i Shërbimit të komunikimit
Telefon: +389 2 3253 126
Mobilen: +389 76 45 55 45
E-posta:  [email protected]

Elena Stavrovska
Telefon: +389 2 3253 112
E-posta: [email protected]

Personi për ndërmjetësim gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik
Nëpunësi zyrtar: Aleksandar Gjurçeski
Telefon: 02 3253 116
E-posta: [email protected]

Personi për komunikim me qytetarët të cilët kanë ndonjë lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar
Nëpunësi zyrtar: Florija Latifi
Телефон: 02 3253 171
Е-пошта: [email protected]

Mbrojtja e denoncuesve
Personi zyrtar për pranim të paraqitjeve të dorëzuara për shkak të paraqitjes së brendshme të mbrojtur në Kabinetin e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Nëpunësi zyrtar – Zoran Minkovski
Telefon: 02 3253 160
E-posta: [email protected]

Kontakt

7 + 12 =