Kontakt
Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa:

Vila “Vodno”
rr “Aco Karamanov”, 33A
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: 02 3253 124
E posta: [email protected]

Oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale
Nëpunësi zyrtar: Verica Stojanova
Telefon: 075210390
E-posta: [email protected]


Personi për ndërmjetësim gjatë realizimit të të drejtës për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik
Nëpunësi zyrtar: Aleksandar Gjurçeski
Telefon: 02 3253 116
E-posta: [email protected]

Personi për komunikim me qytetarët të cilët kanë ndonjë lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar
Nëpunësi zyrtar: Florija Latifi
Телефон: 02 3253 171
E-posta: [email protected]

Mbrojtja e denoncuesve
Personi zyrtar për pranim të paraqitjeve të dorëzuara për shkak të paraqitjes së brendshme të mbrojtur në Kabinetin e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Nëpunësi zyrtar – Zoran Minkovski
Telefon: 02 3253 160
E-posta: [email protected]

Kontakt

9 + 9 =