Select Page

Këshilli i Sigurimit

Këshilli për Sigurim shqyrton çështjet që lidhen me sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës dhe bën sugjerime për Parlamentin dhe Qeverinë.

Presidenti i Republikës është President i Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këshilli i Sigurisë i Republikës përbëhet nga Presidenti i Republikës, Kryetari, Kryeministri, ministrat të cilët udhëheqin me organet e e administratës shtetërore në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe punëve të jashtme dhe tre anëtarë të emëruar nga Presidenti i Republikës.

Për anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë emëruar:

  1. Talat Xhaferi, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  2. Zoran Zaev, President i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  3. Radmilla Sekerinska, Ministre e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  4. Oliver Spasovski, Ministër I Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  5. Nikola Dimitrov, Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

Pin It on Pinterest