Qendra e mediave

Presidentja Siljanovska Davkova e nënshkroi dekretin për shpalljen e Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore

Presidentja Siljanovska Davkova e nënshkroi dekretin për shpalljen e Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore

Më lejoni t’ju informoj se e nënshkrova dekretin për shpalljen e Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, që është votuar dje në Kuvend me 88 vota “për”. Bëhet fjalë për një ligj që miratohet me dy të...

Transparenca

Transparenca, sinqeriteti dhe arritshmëria janë parimet sipas të cilave funksionon institucioni Presidenti i Republikës së Maqedonisë si shërbim profesional për mbështetje të punës së Presidentit.

Kabineti informon rregullisht mbi të gjitha aktivitetet, projektet aktuale dhe qëndrimet e Presidentit, kurse shërbimi për komunikime është në dispozicion për pyetjet e gazetarëve në çdo kohë.

 

Kontakt për mediat

e-mail:  press@presidentoffice.mk

Mediat sociale