Контакт 

Кабинет на Претседател на Република Северна Македонија

 

Адреса:

Вила „Водно“
ул. „Ацо Караманов“, 33А
Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 02 3253 124
Е-пошта: contact@president.mk

Контакт со службата за комуникации

Билјана Радева – Портпарол
Tелефон: +389 2 3253 126
Mобилен: +389 76 45 55 45
Е-пошта:  biljana.radeva@presidentoffice.mk

Катерина Цаневска Арсовска – Односи со јавност
Телефон: +389 2 3253 113
Мобилен: +389 76 45 55 46
Е-пошта: katerina.canevska@presidentoffice.mk

Лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Службено лице: Александар Ѓурчески
Телефон: 02 3253 116
Е-пошта: informacii@president.mk

Лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Службено лице: Флорија Љатифи
Т
елефон: 02 3253 171
Е-пошта: f.ljatifi@president.mk

Контакт

13 + 8 =