Материјали од свеченото отворање и прв модул на Школата за политики

Програма на свечено отворање и првиот модул на Школата за политики

ПРСМ поздравен говор – текст, видео

Спасов поздравен говор – текст

Обраќање на г. Ричард Грем

Обраќања на г. Овен Паун, г. Даниел Браун и г. Роберт Скот Хејзлет

Говор на г-а Нена Манчев – текст

Говор на г-а Ева Елерајт – текст

Албум со слики од отворањето