Успешни млади

Претседателот Стево Пендаровски поддржува креирање на политики кои ќе придонесат да се намали одливот на млади луѓе од нашата земја, како и за создавање на перспективи за младите и успешни кадри.

Еден од проектите којшто има за цел да придонесе кон вреднување на трудот и знаењето на младите е признанието „Успешни млади“.

Со признанието ќе се поттикне научната, истражувачката и креативна работа на младите, ќе се зголеми нивната мотивација за нови достигнувања и ќе се вреднува нивниот труд.

Признанието се доделува за резултати постигнати во изминатата календарска година,  во областа на општествените, хуманистичките, природно – математичките, техничките и медицинските науки, на млади со значајни достигнувања во уметничките и културните практики, како и во категориите млади иноватори, таленти и успешни млади со попреченост.Признанието се доделува на млади лица со постигнати значајни резултати во соодветната категорија, а кои заклучно со претходната календарска година навршиле 35 години,  освен во категоријата млади таленти, за која можат да се пријават само ученици од средните училишта.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите.

Изборот на носителите на признанието го прави посебна комисија. Претседател на Комисијата е проф. д-р Анета Цекиќ, професорка на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје.

Членови на комисијата се:

 • академик Таки Фити – претседател на МАНУ
 • академик Љупчо Коцарев, МАНУ
 • проф. д-р Марија Чундева Блајер, УКИМ – ФЕИТ
 • проф. д-р Владимир Мартиновски, УКИМ, Филолошки факултет – Скопје
 • проф. д-р Бобан Мисоски, вонреден професор, УКИМ, Правен факултет – Скопје
 • проф. д-р Трајче Стафилов, УКИМ, Природно – математички факултет
 • проф. д-р Иван Додовски, Универзитет Американ Колеџ Скопје
 • проф. д-р Ристо Солунчев, УКИМ, Филозофски факултет – Скопје
 • проф. д-р Марија Стевановиќ, УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје
 • проф. д-р Гзиме Старова, УКИМ, Правен факултет – Скопје
 • проф. д-р Петар Поповски, Универзитет „Албург“
 • проф. д-р Илија Дуковски, Универзитет Бостон
 • проф. д-р Живорад Томовски, УКИМ, Природно – математички факултет
 • д-р Елена Ставревска, Лондонска школа за економија и политички науки
 • д-р Јане Богоев, Светска Банка
 • д-р Андреја Арсовски, општа болница „Ремедика“
 • д-р Владимир Чадиковски, клиничка болница „Аџибадем – Систина“
 • д-р Тамара Ќупева, СУГС Гимназија „ Орце Николов“ – Скопје
 • доц. д-р Ана Чупеска, УКИМ, Институт за политички науки – Скопје
 • Анита Никова, извршен директор – МАСИТ
 • Афердита Хаџијаха Имери, експерт за социјална инклузија, Меѓународна фондација за избори и изборни системи

Во работата на Комисијата свој придонес имаат и советничките на претседателот:

 • Искра Гешовска – од областа на културата
 • Фикрија Таир – за прашања поврзани со ромската заедница
 • Марија Башевска – за родови политики и еднакви можности и
 • Беса Арифи – за правни прашања.