Gjorgi Bozinov

Gjorgi Bozinov

Sekretar i Përgjithshëm

е-mail: [email protected]

telefon: 

Biografija

Gjorgi Bozhinov, Sekretar i përgjithshëm në Kabinetin е Presidentit, është jurist i diplomuar me përvojë pune mbi 26 vjeçare në fushën e jurisprodencës në sektorin e bujqësisë, kornizën ligjislative dhe institucionale, proceset e prokurimit publik, konsulencë të korporatave, programe për mbështetje financiare, mbështetjen shtetërore, si dhe harmonizimin dhe zbatimin e legjislacionit  të  Bashkimit Evropian në fushat e lartpërmendura.

Paraprakisht ai ka ndërtuar karrierën në fushën e jurisprodencës në pozita udhëheqëse në administratë pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.