Goran Momiroski

Goran Momiroski

Zëvendëssekretar i përgjithshëm

е-mail: [email protected]

telefon: 

Biografija

Goran Momiroski, zëvendës Sekretari i përgjithshëm në Kabinetin e Presidentit, është gazetar i diplomuar me përvojë pune shumëvjeçare në disa media në vend, përfshirë MTV, TV A1, TV Kanal 5, MIA, Televizioni Alfa, dhe ka bashkëpunuar me një numër të madh të organizatave dhe mediave ndërkombëtare në rajon.

Gjatë krizës së refugjatëve në vitin 1999 dhe konfliktit ushtarak në vitin 2001, ai ishte udhëheqës i Departamentit të komunikimit në Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë dhe gjithashtu ka punuar si koordinator rajonal i komunikimit për Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.