Ѓорги Божинов

Ѓорги Божинов

Генерален секретар

е-маил: [email protected]

телефон:

Биографија

Ѓорги Божинов, генералниот секретар во Кабинетот на претседателот е дипломиран правник со над 26-годишно работно искуство во областа на правото во земјоделскиот сектор, законодавната и институционалната рамка, процесите на јавни набавки, корпоративно советување, програмите за финансиска поддршка, државна помош, како и примена и хармонизација на легислативата на Европската Унија во овие области.

Претходно, својата кариера во областа на правото ја остварува на раководни административни позиции во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.