Кабинет на претседателот

Кабинетот на претседателот е стручна служба којашто работи за поддршка и за реализација на активностите и приоритетите предвидени во мандатот на претседателот добиен од граѓаните на општи и непосредни избори.

Организацијата на Кабинетот се врши со одлука на претседателот, а Кабинетот го води генерален секретар, којшто го назначува претседателот и е одговорен за целокупното работење на Кабинетот. Генерален секретар на Кабинетот на претседателот                          Стево Пендаровски е Миле Бошњаковски

Во работата на генералниот секретар му помагаат замениците-генерални секретари коишто, исто така, се именувани од претседателот, посебни советници, кабинетски службеници, државни советници, надворешни соработници, административни службеници, како и лицата коишто се дел од постојаните или времените тела на Кабинетот. 

Во составот на постојаната стручна служба на Кабинетот се државните советници за надворешна политика, како и за уставни прашања, секторите за надворешна политика, внатрешна политика, одбрана и безбедност, односи со јавност, организациски и правни прашања, како и независните одделенија за финансиски прашања и човечки ресурси коишто работат за поддршка на целите и приоритетите

Миле Бошњаковски

Генерален секретар

Тоше Зафиров

Заменик-генерален секретар

Билјана Радева

Заменик-генерален секретар, портпарол

Гоце Карајанов

Посебен советник за надворешна политика

Блерим Кољали

Посебен советник за национална безбедност

д-р Александар Љ. Спасов

Советник за надворешна и внатрешна политика

Катерина Цаневска-Арсовска

Советник за односи со јавност

Бисера Спасевска

Советник за економски прашања

м-р Билјана Мицевска-Јосифовска

Шеф на протокол

Билјана Блажеска

Аѓутант на претседателот на Република Северна Македонија

Кристина Ангелеска

Асистент на претседателот

Надворешни соработници

Фикрија Таир

Надворешна соработничка, советничка за прашања од областа на мултикултурализам, политики, стратегии и програми за инклузија на Ромите во Република Северна Македонија

Марија Башевска

Надворешна соработничка, советничка за прашања од областа на родови политики и еднакви можности

Искра Гешоска

Надворешна соработничка, советничка за прашања од областа на културата